Banbrytande hus i förnybart byggmaterial

I och med att Veidekke Bostad blivit delägare i Folkhem kliver vi på allvar in på den svenska marknaden för flerbostadshus i trä.

Förutom att trähus är trevliga att se på och bo i, gör de stor skillnad för klimatet. Trä binder koldioxid och kan alltså kompensera för de utsläpp som husbyggen orsakar. Hur det hänger ihop vet Arne Olsson, hängiven vd på Folkhem.
Arne Olsson, vd för Folkhem öppnar dörren till visningslägenheten i ett av de spektakulärt häftiga trähusen i Sundbyberg, ritade av Wingårdh Arkitektkontor. Fasaderna i spån av cederträ skimrar just denna kväll ikapp med den lågt stående eftermiddagssolen. Husen är inte bara vackra. De är banbrytande, också ur klimatsynpunkt.

Arne Olsson, vd för Folkhem
För oss är det en chans att förverkliga våra trähusdrömprojekt.

Läs mer om trähusprojektet, Cederhusen i Hagastaden

Trähus
Läs mer på www.folkhem.se

– Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet som finns. Alla de andra materialen är ändliga. Alla kommer att ta slut, utom vår skog som kommer att finnas i oändlighet om vi fortsätter att sköta den som vi gör i Sverige idag, säger Arne

– Men inte bara det. Träd har också den unika förmågan att rena vår atmosfär från växthusgaser. Det lättaste sättet i vår värld att göra något för miljön är att börja bygga i trä och plantera skog. De fixar dessutom att vi får syre. Om man skulle bygga vart fjärde hus i trä och tre på vanligt traditionellt sätt i betong och stål, då skulle man kunna skapa en klimatneutral byggplats.

Men det krävs modiga politiker och ansvarstagande byggbolag, menar Arne, som dock tycker att det går för långsamt. Även om större mer innovativa bolag som Veidekke Bostad, som nu äger en del av Folkhem, tar frågorna på allvar och bereder väg för byggande av trähus i större skala.

Nytt centrum i Ör

Ett exempel är det planerade centrumet i Ör i Sundbyberg:
– Det var en tävling som anordnades av Sundbybergs kommun, att rita ett helt nytt centrum. I förslaget skulle hyresrätter, bostadsrätter, vårdboende, trygghetsboende och affärslokaler samsas för att återskapa den gamla stadskärnan i Ör som vittrat bort sedan 60-talet, säger Arne.

– Vi vann tävlingen baserat både på arkitekturen och för att vi presenterade ett träalternativ. Det blir fantastiskt roligt att göra! Planarbetet har precis kommit igång och kommer att ta cirka två år. Inflyttningen är beräknad till 2021. Sundbyberg är en av få kommuner i Sverige som förstått klimatfrågan kopplat till träbyggande.

Viktigt med modiga företag

Samarbetet med Veidekke är ännu i sin linda men Folkhem ser fram emot utvecklingen.
– För oss är det en chans att förverkliga våra trähusdrömprojekt. Det känns rent ut sagt skitroligt! Och det är viktigt med modiga företag som sätter sig in i hållbarhets-frågorna på riktigt.

6 000 nya bostäder i trä

För Veidekke Bostad och Folkhems del står det långt från still. Tillsammans har vi presenterat ett förslag på 6 000 nya bostäder i trä för Stockholms politiker och tjänstemän.

Förslaget skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 600 000 ton i Stockholm.

Illustration: Arkitema Architects.

Fler artiklar

 • Svanenmärkta hem

  I dag står byggbranschen för omkring 16 % av Sveriges direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Det är något vi har bestämt oss för att ändra på.

  Läs mer
 • Artiklar och inspiration

  Här hittar du artiklar om nyproduktion, bostadsrätter och äganderätter. Ibland handlar det om juridik andra gånger om ekonomi eller försäkringar, men du kan även hitta artiklar om hållbarhet eller om arkitektur och inredning.

  Läs mer
 • Hållbarhet

  En grundläggande princip i Veidekkes verksamhet är tanken om samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det.

  Läs mer