Svanenmärkta hem

I dag står byggbranschen för omkring 16 % av Sveriges direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Det är något vi har bestämt oss för att ändra på.

Precis som diskmedel, hushållspapper och batterier kan vara miljövänliga tycker vi att bostäder också ska vara snälla mot sin omgivning. Därför ställer vi höga krav på oss själva och vår byggprocess, från materialval och energiförbrukning under byggnationen, till inomhusmiljön i den färdiga bostaden.

Först i Norden med Svanenmärkt flerbostadshus

Vi är förstås stolta över att vara lite unika. Vi var det första byggföretaget i Norden som byggde ett Svanenmärkt flerbostadshus. Vi har därefter tagit beslut att alla nya flerbostadshus som byggs i egen regi tillsammans med Veidekke Entreprenad ska vara Svanencertifierade. Utöver Svanens tuffa krav har vi fattat beslut om ännu högre klimatambitioner – genom att minska elanvändningen ger ett Veidekkehem lägre koldioxidutsläpp. Veidekkes Svanenmärkta flerbostadshus innebär i korta drag:

 • Helhetssyn – Den viktigaste enskilda faktorn är att ha helhetssyn, från projektering genom hela byggprocessen till inflyttning och drift.
 • Fuktskyddsansvarig – Vi har alltid en fuktskyddsansvarig på arbetsplatsen.
 • Fuktsäkring – Vi anordnar alltid fuktsäkring i diskbänkskåp samt under diskmaskin, kylskåp och frysskåp. I badrumsväggar ställs höga fukt- skyddskrav.
 • Uppvärmning – Eftersom värme- och elanvändningen totalt sett blir låg, blir även de boendes driftskostnader lägre.
 • Vattenkranar – Energisnåla vattenkranar är viktiga komponenter för att skapa energieffektiva bostadshus.
 • Material – Vid materialval tar vi hänsyn till låga emissioner av produkter och material samt att vi bygger fuktsäkert.
 • Allergier – Ett bra hus för allergiker är ett hälsosamt hus för alla.
 • Ljudmiljön – En god ljudmiljö uppskattas mycket högt av de boende. Veidekke har högre ljudkrav än de svenska byggreglerna.
 • Isolering – En välisolerad klimatskärm med god täthet och minimala köldbryggor samt extra bra fönster.
 • Ventilation – Husen ska ha en god ventilation med ett från och tilluftssystem för effektiv värmeåtervinning.
 • Energieffektivitet – Våra hus använder betydligt mindre energi än de svenska byggreglernas gränsvärden, t.o.m. lägre än Svanens krav.
 • Vitvaror – Vitvaror vi installerar har en extra låg elförbrukning till gagn för miljön och som samtidigt ger låga kostnader för hyresgästerna.
 • Drift och underhåll – En genomtänkt drifts- och underhållsplan garanterar att huset förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö.
 • Boendeinformation – Information till de boende om varmvatten- och elförbrukning jämfört med husets genomsnitt ökar medvetenheten.
 • Koldioxidminskning – I våra Svanenmärkta hus, minskas utsläppen av koldioxid med ca 1,0 ton per lägenhet och år jämfört med en svensk normlägenhet.
 • Svanenmärkt – Svanen genomför regelbundna revisioner på byggarbetsplatsen.

Gröna nyheter!

Nu kan alla som har eller ska flytta in i bostäder med Svanenmärkning ansöka om ett grönt bolån och få rabatt på räntan. Tidigare var det bara bostäder med energiklass A och B enligt Boverkets riktlinjer som kvalificerade sig för gröna bolån. Läs mer om Gröna lån här.

Mer om Svanenmärkta hus på svanen.se.

Mer om att köpa nyproduktion

 • Tryggt köp

  När du köper en nyproducerad bostad av Veidekke ingår från och med 1 februari 2018 ett trygghetspaket för dig som bostadsköpare.

  Läs mer
 • VIP-kund

  Om du hittar ett projekt som du är nyfiken på ska du anmäla ditt intresse här på vår hemsida! Att vara intressent hos oss är kostnadsfritt.

  Läs mer
 • Att köpa bostadsrätt

  Många beslut ska fattas och oftast dröjer det ett tag innan du kan flytta in. Då kan det vara tryggt att veta att vi kommer finnas med dig under hela resan.

  Läs mer