Frågor och svar om Tryggt köp

Jag vill veta mer om Trygghetsgarantin för bostäder, var hittar jag det?

Du finner information om Veidekke Tryggt köp här: https://www.veidekkebostad.se/att-kopa-ett-nybyggt-hem/veidekke-tryggt-kop/. Du kan även kontakta Veidekkes tryggt-köp-kundtjänst på telefonnummer 08-697 41 59 eller via e-post: veidekke.tryggtkop@aon.se

Jag skulle vilja veta mer om bokostnadsskyddet?

Bokostnadsskyddet kan lämna ersättning om du vid tillträdesdagen till Veidekke bostaden inte fått din tidigare bostad såld och därmed har dubbla boendekostnader. Försäkringen lämnar ersättning för boendekostnader för Veidekke bostaden. Försäkringen kan även lämna ersättning i det fall som du blir långvarigt sjukskriven i mer än 30 dagar eller ofrivilligt arbetslös under en sammanhängande period på mer än 30 dagar. Bokostnadsskyddet ersätter nettoräntekostnaden (70 % av räntekostnaden) samt månadsavgiften till bostadsrättsföreningen med högst 10 000 kr/månad. Om du köpt ett småhus ersätter försäkringen med ett fastbelopp på 10 000 kr/månad.

När måste man anmäla skadan om man inte har lyckats sälja sin bostad?

Skadeanmälan ska göras omedelbart dock senast 12 månader efter det att man fick kännedom om skadan.

Om jag inte lyckats sälja min lägenhet vad gör jag då?

Kontakta Veidekkes tryggt-köp-kundtjänst för att få skadeanmälningsblankett. Ifylld blankett samt begärda underlag/handlingar skickas till Aon för reglering. Veidekkes tryggt-köp-kundtjänst: 08-697 41 59 eller via e-post: veidekke.tryggtkop@aon.se

Det står i villkoren att försäkringen inte ersätter om du är berättigad pension, avgångsvederlag eller dylikt. Vad menas med detta?

Om du får ersättning på annat håll som inte sätts ner pga. sjukskrivning eller arbetslöshet så lämnar försäkringen inte ersättning.

Jag har köpt ett hus via Veidekke men bor redan i ett Veidekkehus. Gällde inte denna försäkring även för detta hus som jag köpt via er?

Från och med 1 februari 2018 ingår ett trygghetspaket för dig som bostadsköpare. Om din tidigare bostad köptes innan detta datum så omfattades den inte av denna försäkring.

Jag har köpt en lägenhet via Veidekke men har blivit sjukskriven. Vad gör jag då? Hur fungerar detta?

Om du efter att du tillträtt Veidekke bostaden blir sjukskriven i mer än 30 dagar så kan du göra en skadeanmälan till försäkringen. För att få skadeanmälningsblankett kontaktar du Veidekkes tryggt-köp-kundtjänst. På skadeanmälningsblanketten framgår även vilka underlag som behöver bifogad till skadeanmälan.

Hur går man vidare med en skadeanmälan? Måste jag kontakta någon mer än er?

För skadeanmälan är det endast Veidekkes tryggt-köp-kundtjänst som du behöver kontakta. När skadeanmälan inkommit till Aon kommer denna att regleras och skulle uppgifter eller handlingar saknas för fortsatt reglering kommer en skadereglerare att kontakta dig om detta.

Behöver jag betala något för att använda försäkringen?

Denna försäkring gäller utan självrisk. Premien betalas av Veidekke.

Kan man skicka in andra papper i efterhand eller måste ni ha allt samtidigt.

Om underlag/handlingar saknas vid skadeanmälan kommer skadereglerare att begära in detta. Det går därför bra att inkomma med kompletteringar i efterhand.

Jag skickade in min anmälan denna månad men ni har nu meddelat att ni kommer att handlägga ärendet i slutet av nästa månad. Hur kommer detta sig?

Ersättning lämnas i retroaktivt, vilket innebär att anspråk för juni regleras först i juli. Utbetalningar hanteras 2 gånger per månad, har underlag inkommit innan den 10:e i månaden kommer utbetalning till konto att ske i slutet av månaden efter begärd ersättningsperiod. Kommer underlag in efter den 10:e hanteras dessa i slutet av månaden och utbetalning till konto sker därför i början av nästa månad.

Hur ofta får jag ersättning?

Ersättning lämnas månadsvis och sker därför en gång/månad.

Veidekke kan i vissa fall erbjuda kunden som inte kan lösa med banken att flytta fram inflyttningsdagen. Hur ersätter försäkringen i dessa fall? Från vilket datum kan kund få ersättning? När kan kund begära ersättning?

Bokostnadsskyddet träder i kraft vid faktisk tillträdesdag. Om denna flyttas fram startar försäkringen vid det nya tillträdesdatumet. Ersättning lämnas under förutsättning att tidigare bostad legat ute till försäljning minst två månader innan detta datum. Ersättning kan lämnas tidigast från tillträdesdagen. Kund kan begära ersättning efter det datumet helst nästkommande månad.

Veidekke tryggt köp

När du köper en nyproducerad bostad av Veidekke ingår alltid ett trygghetspaket för dig som bostadsköpare.

Läs mer om Veidekke Tryggt köp