Bostadsfakta

Snabbfakta

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Adresser: Hagaesplanaden 74-76, 78-80

Byggherre: Bostadsrättsföreningen Haga Boulevard

Totalentreprenör: Veidekke Eiendom AB

Arkitekt: Fredrik Castilla, Fransroy AB

Antal lägenheter: 127 st

Beräknad inflyttning: Preliminärt hösten 2022

Säljare: Brf Haga Boulevard

Kort fakta

 • Bilparkering
  Garaget är en samfällighet/gemensamhetsanläggning med bostadsrättsföreningen tvärs över innergården. I garaget kommer det för boende i Haga Boulevard attfinnas 51 garageplatser varav 15 platser har möjlighet till laddning av el/elhybridbil. Fördelning av platser sker efter turordning enligt intresseanmälan. Max en plats per lägenhet. Hyresavtalet tecknas separat med bostadsrättsföreningen.
 • Cyklar, barnvagnar och rullstolar
  Cykelförråd finns i anslutning till trapphusen. Varierande antal platser per trapphus. Barnvagns- och rullstolsrum finns i anslutning till trapphusen.
 • Sop- och källsortering
  I bostaden finns källsorteringsmöjligheter. Bostadsrättföreningen är ansluten till Hagastadens gemensamma sopsugsanläggning. Sopsug med nedkast vid respektive entré. I sopsugen sorteras restavfall, matavfall och returpapper. Resterande fraktioner sorteras i källsorteringsrum mot Lise Meitners Gata.
 • Gård
  Våra landskapsarkitekter från Topia har skapat en trivsam grön gård med flera zoner samt ett inbjudande orangeri med plats för mindre sällskap. Gården och dess faciliteter delas i en gemensamhetsanläggning med bostadsrättsföreningen över gården.
 • Förråd
  Alla lägenheter har förrådsutrymme i källarvåningarna. Lägenhetsförråd ligger som regel i anslutning till det egna trapphuset. Storleken på förrådet är anpassat efter lägenhetsstorlek och ungefärlig storlek står på bofaktabladet.
 • Lokaler
  Bostadsrättsföreningen har två lokaler att hyra ut för verksamhet. Dessa ligger i hörnen mot Hagaesplanaden och är båda förberedda för caféverksamhet. Total lokalyta är ca 250 kvm med möjlighet till viss entresol.
 • LSS-lägenheter
  LSS lägenheter är en kommunal verksamhet som syftar till att ge stöd och service till personer med någon form av funktionsnedsättning. I Brf Haga Boulevard säljs 13 st lägenheter till Stockholm Stad i form av ett LSS-boende. Dessa lägenheter ligger i olika trappuppgångar och har en samlingslokal i bottenplan i Hagaesplanaden 80.
 • Årsavgift
  Som bostadsrättshavare betalar du en årsavgift till föreningen, månadsvis i förskott. Månadsavgiften består av fyra delar. Grund, hushållsel, varmvatten och kollektivt grundutbud för TV och bredband. I månadsavgiften för Grund ingår bostadsrättens andel av föreningens driftskostnader, såsom kallvatten, uppvärmning, fastighetsel, fastighetsskatt, underhåll av fastigheten med mera. Avgiften täcker också föreningens räntekostnad, amortering och avsättning till yttre underhållsfond.
  Månadsavgiften för hushållsel, varmvatten och TV/bredband är obligatoriska tillägg till månadsavgiften Grund. Faktisk förbrukning för hushållsel och varmvatten mäts per lägenhet och aviseras kvartalsvis i efterskott i samband med månadsavgiften Grund. Månadsavgiften för TV och bredband aviseras med lika belopp per lägenhet och månad.
 • Drift och skötsel
  Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen och mark, exempelvis hissar, trapphus, cykelförråd och parkeringsgarage. Kostnaden är inkluderad i årsavgiften.
 • Juridisk person
  Upplåtelse kan komma att ske till juridisk person efter sedvanlig medlemsprövning. Godkännande av juridisk person begränsas upp till 30 procent av schablonberäknat hyresvärde för att inte äventyra att bostadsrättsföreningen blir oäkta.

Mer information kring byggnadsbeskrivning, rumsbeskrivning finner du i säljbroschyren, se länk nedan.

BLÄDDRA I ELLER LADDA NER VÅR SÄLJBROSCHYR (Se sid 17-19 för bostadsfakta)Tillbaka till

startsidan
Tillbaka till VIP-säljstartsidan