Nyproduktion av radhus i Gävle

Veidekke Eiendom har tilldelats en markanvisning i Norrlandet, ett nytt bostadsområde som ska bli ”Gävles nya kustnära boende”.

Markanvisningen har erhållits inom ramen för en markanvisningstävling som Gävle kommun nyligen har genomfört där Veidekke Bostads prisvärda bostadskoncept, VeidekkeFLEX, har bedömts vara intressant för området.

- Vi är oerhört glada över förtroendet från Gävle kommun att få vara med och utveckla Norrlandet. Det är ett fantastiskt område och det finns en oerhört stor potential att skapa ett väldigt attraktivt bostadsområde. Vi har ritat radhus som byggs i samklang med naturen och det har sannolikt varit en viktig anledning till att kommunen har uppskattat vårt förslag, säger Mats Fryxell, regionchef för VeidekkeFLEX

Den aktuella markanvisningen delas med tre andra aktörer, som tillsammans med Gävle kommun, kommer att vara med och ta fram en ny detaljplan för området som inkluderar friliggande småhus, sammanbyggda småhus samt mindre flerbostadshus. Totalt kommer cirka 130 nya bostäder byggas och inom ramen för det kommande detaljplanearbetet kommer även Veidekke Eiendoms del av den aktuella markanvisningen förtydligas.

Text från Pressmeddelande från 2019-06-25

För mer information, vänligen kontakta: