Inredningsval

När du bestämt dig för vilket radhus du vill bo i, kommer du under hösten 2020 ha möjligheten att anpassa ditt nya radhus med inredningsval. Här hittar du information, prislista och en bläddringsbar broschyr med alla val.

För ditt hem i Växthusen finns det många valmöjligheter och du får handfast hjälp av vår inredningsansvarige från Makajo. Vi bjuder in dig till en inredningsträff där du kan klämma och känna på alla material och ytskikt samt möjlighet att ställa frågor direkt till oss. Här får du professionella råd för att skapa det hem du trivs bäst i. På bilden nedan ser du ett urval av standarden som ingår i radhusen, men bläddra gärna i katalogen också för att se hela utbudet av standard och tillval redan nu.

Vårt Val - ett urval av standarden i radhusen

TILLVALSBROSCHYR


Bläddra eller ladda ner den här

Prislista

Prislistan för alla tillval hittar du genom att klicka här.

Detta gäller när du köpt en bostad och ska göra dina inredningsval

Inredningsavtal
Du kommer att få en länk och inloggningsuppgifter e-postad till dig inför inredningsträffen. Via länken gör du alla dina inredningsval. När samtliga inredningsval är registrerade sammanställs dina val och du signerar Tillvalsavtalet digitalt (vid behov postar vi det till dig istället). Avtalet utgör grund för beställningen och det är viktigt att du noggrant kontrollerar att ingenting saknas eller är felaktigt. Avtalet är bindande och upprättas mellan dig som köpare och Veidekke Eiendom AB. Detta innebär att du är bunden till ditt inredningsavtal oavsett om bostadsaffären fullföljs eller inte.

Stopptider
Inredningsval måste ske inom de tidsramar (stopptider) som anges. Detta är viktigt för att valen ska hinna hanteras och färdigställas tillsammans med radhuset. Stopptiden anger det datum när samtliga val skall vara klara. Om du inte vill göra några val utan vill behålla Vårt Val bekräftar du detta med ett avstående från tillval skriftligen i vårt system. Passeras stopptiden inreds radhuset enligt Vårt Val. I det fall köpet sker under pågående produktion kan valmöjligheterna vara passerade eller mycket begränsade. Stopptid för inredningsval meddelas i samband med inredningsträff.

Vitvaror
Leverantör av vitvaror är Siemens och Bosch. Avtalet med vitvaruleverantörerna slår fast att de ska leverera den senaste modellen i serien om serien uppdateras, alternativt leverera en likvärdig produkt om serien utgår under tiden för produktionen. Detta kan innebära att en artikel­beteckning förändras. Avtalet medger även att artikelför­ändringar eller produktbyten inte aviseras såvida inte funktion eller design synnerligen förändras. Vid byte av produkt värderas i första hand funktion. Avisering sker enbart om en produkt utgår och inte ersätts av en likvärdig.

Betalning av tillval
Om tilläggskostnaden understiger 10 000 kr faktureras den i sin helhet mot faktura som skickas ut 30 dagar efter stopptidens utgång. Vid tilläggskostnad över 10 000 kr faktureras 25% av tilläggskostnaden, dock minst 10 000 kr, som handpenning inom 30 dagar från godkänd beställning. Resterande del erläggs senast 7 dagar före tillträde.

Övrigt
Vi åtar oss inte att installera produkter inköpta och/eller levererade av dig. Veidekke Eiendom AB reserverar sig för att vissa varor kan utgå ur sortimentet och ersätts då med likvärdig produkt. Överblivet material tillfaller Veidekke Eiendom.