Tryggt köp, trygg brf och dina garantier

För att du ska känna dig trygg vid såväl ditt bostadsköp som en lång tid framöver ingår flera garantier, trygghetslösningar och försäkringar som skyddar dig som köpare. Läs mer här nedan!
Om Tryggt köp

Publicerat av Veidekke Eiendom Sverige Torsdag 26 mars 2020

Tryggt köp

Trygghetspaketet ”Tryggt Köp” täcker eventuella kostnader du skulle kunna drabbas av om du blir sjuk och skulle behöva frånträda köpet. Det täcker även dubbla kostnader ifall du inte har lyckats sälja ditt gamla boende vid tillträde till din nya bostad.

Läs mer om tryggt köp

Dina garantier

När du köper av bostad av Veidekke omfattas du bland annat av en förskottsgaranti, en fullgörandeförbindelse och en entreprenadgaranti. Det ska vara tryggt att köpa nyproduktion helt enkelt!

Läs mer om dina garantier här
Om Trygg BRF

Publicerat av Veidekke Eiendom Sverige Torsdag 26 mars 2020

Trygg BRF

Växthusen radhus i Viken har anslutit sig till branschinitiativet Trygg bostadsrättsmarknad som finns till för att skapa tryggare bostadsrättsföreningar och för stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden. Med kvalitetsmärkningen ”Trygg BRF” åtar vi oss att redovisa kritiska nyckeltal och obligatoriska uppgifter för bostadsrättsföreningen i projektet. Det kan exempelvis handla om belåning per kvadratmeter och bostad samt bostadsrättsföreningens styrelsesammansättning.

Syftet är att göra det så lätt som möjligt för dig att själv kunna jämföra och utvärdera olika föreningar och bostadsprojekt.

Läs mer om Trygg BRF

HÄR HITTAR DU NYCKELTALEN FÖR RADHUSEN I VIKEN

Trygg brf
Läs mer