Nyproduktion i Veddesta

Barkarby City - en ny stadsdel i Veddesta

Vi planerar att bygga 1 200 bostäder med kommersiella bottenvåningar och en förskola. Veidekke planerar för en byggstart av det första bostadskvarteret hösten 2020.

Läs mer och anmäl intresse här!

Veddesta ny blandstad med tunnelbana

Veddesta i Järfälla kommun genomgår en total förvandling. Från klassiskt industriområde med blandade företag och köpcentrum omvandlas Veddesta nu stegvis till tät stadsmiljö med skyskrapor, bostäder, butiker, vård och skola – och egen tunnelbanenedgång. Nya Veddesta ingår som en del i den tillväxt som gör Järfälla till en av Sveriges snabbast växande kommuner. Det är inte första gången Veddesta förändras. Här har det förekommit växlande verksamhet ända tillbaka till vikingatiden. Spåren från den gamla tiden finns bland annat kvar i det gamla gravfältet vid Fruns backe. Och på Veddesta gård drevs jordbruk under sekler ändra fram till 1983. Gården är idag riven, men rester av den gammal kvarnen finns kvar vid Kvarnbacken.

Att bo i Veddesta

Planerna för bostäder i Veddesta har fortsatt att expandera, från en ursprunglig plan med fyra-fem tusen bostäder till det nuvarande upplägget som omfattar så mycket som 10 000 nya bostäder i tätbebyggd stadsmiljö med levande bottenvåningar mot gatan och parkeringsgarage under jord. Det är verkligen en omställning för ett område som idag helt saknar bostäder. Veddesta växer fram till en levande och hållbar stadsdel med gröna ytor och Svanenmärkta bostäder. Förutom tusentals lägenheter i hus med olika höjd, kommer området även att erbjuda både äldreboende och studentbostäder. Ett antal riktigt höga hus planeras också. Från början var avsikten att bygga ändå uppemot 35 våningar som mest, men efter remissrundorna ser det nu ut att stanna vid 20 våningar. Inte heller så pjåkigt, och det ger definitivt möjlighet till en och annan lägenhet med slående utsikt över omgivningarna.

Vardagen för boende i Veddesta

Det nya området i Veddesta kommer att bli intimt ihopkopplat med det snabbt växande Barkarby som ligger precis intill, åtskilt endast av ett grönt parkstråk längsmed Veddestabäcken. Barkarbys villaområde och gamla centrum gränsar till Veddesta, men på andra sidan järnvägen växer den nya Barkarbystaden fram, med tusentals nya bostäder, arbetsplatser, skola och som juvelen i kronan, en nybyggd tunnelbanestation. Stationen kommer att vara ändstationen på den förlängda blå linjen från Kista och Akalla, och enligt planerna ska stationen ha en uppgång på Veddesta-sidan. I ett nytt resecentrum som kombinerar pendeltåg, regionaltåg och tunnelbana planeras även en bussterminal under mark med både lokala och regionala busslinjer. Mer om Barkarby City.

I den här ”blandstaden” där bostäder varvas med kontor och olika former av service, som vård, skola och omsorg, kan man förstås både ha sin bostad och sitt arbete. Men Veddesta ligger också mycket bra placerat för den som vill bo i Veddesta och jobba på annan ort. Veddesta sträcker ut sig precis vid järnvägen och Europaväg E18 mellan Jakobsberg och Barkarby. Här har du dels pendeltåg och dels Mälarbanans regionaltåg. Tunnelbanan blir ett starkt alternativ för dagliga resor till jobb och studier, beroende på den önskade slutdestinationen. Med bil är du snabbt ute på motorvägen med bra förbindelser både söderut, norrut och västerut mot Mälardalen. Dessutom kommer Förbifart Stockholm att ha sin ena slutpunkt precis i närheten, vilket ger nya möjligheter att kommunicera smidigt med Stockholms södra delar antingen med egen bil eller de regionala bussar som ska gå från den underjordiska bussterminalen.

Det mest oväntade inslaget i Veddestas nya utformning, möjligen i konkurrens med skyskrapor och tunnelbanestation, är kanske en planerad inomhusanläggning för skidåkning. Mer om Barkarby City.

Snabba fakta om Veddesta

  • Folkmängd: 20 000 invånare (uppskattning)
  • Yta: 0,8 km2
  • Befolkningstäthet: 25 000 inv/km2
  • Pendeltåg till city: 14 min
  • Skidspår: inomhus