Hållbarhet

En grundläggande princip i Veidekkes verksamhet är tanken om samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det.

Med det vill vi markera att vi betraktar oss som en del av samhället och att vi är beredda att axla vår beskärda del av ansvaret, för våra kunder, anställda, den omgivande miljön och samhället i stort.

Samhällsansvaret är också en naturlig del av Veidekkes företagskultur där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande samspel och involvering spelar en avgörande roll. Allt vi gör bygger i grunden på våra egna drivkrafter men vi tror samtidigt att de bästa lösningarna uppnås i nära och lyhört sampel med andra. Därför återkommer vi gärna till ordet Tillsammans, hur alldagligt det än kan låta.

Svanencertifierade hem

När vi säger att vi Tillsammans bygger en Hållbar framtid betyder det att vi tagit ställning. Att vi bestämt oss för att göra vårt yttersta för att de som köper en bostad av oss ska känna sig trygga i att vi valt material och lösningar, med omtanke om hälsa och hållbarhet. Att en Veidekkebostad är utformad för att så långt möjligt reducera användningen av energi och påverkan på klimatet. Det är därför som vi tagit beslut att alla nya Veidekkehem som byggs i egen regi ska vara Svanen-certifierade samt med tillägg för Veidekkes högre ambitioner när det gäller klimatpåverkan. Läs mer om våra svanenmärkta hus här.

Veidekke Eiendom ansluter sig till Malmös färdplan för klimatneutralitet.

Inom ramen för Malmö stads hållbarhetsarbete har kommunen tagit fram Sveriges första lokala färdplan för ett klimatneutralt byggande, LFM2030. Målet med färdplanen är att kommunen ska bli en klimatneutral region senast år 2030. Läs hela pressmeddelandet här (2019-07-05).

I vårt arbete kring hållbarhet använder vi Agenda 2030 och FNs 17 globala mål. Veidekke i Sverige har tolkat vad dessa mål betyder för oss och du kan läsa mer om detta här. Läs mer om Veidekke Sveriges miljöarbete här.

Mer om oss

 • Karriär

  Vårt främsta uppdrag som medarbetare i Veidekke Eiendom (tidigare Veidekke Bostad) är att förverkliga våra kunders bostadsdrömmar. Det förutsätter entusiasm och en vardag präglad av glädje och engagemang.

  Läs mer
 • Vad vi gör

  Vi bidrar till samhällets utveckling genom att utveckla miljöer där människor vill leva och vara.

  Läs mer
 • Vad vi erbjuder

  Vi utvecklar nya bostäder med olika upplåtelseformer och av olika typer och profil. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar. Vi utvecklar också kommersiella lokaler, ofta i anslutning till våra projekt.

  Läs mer