Veidekke Eiendom i Sverige och Norge säljs

17 juni, 2020
Veidekkes styrelse har beslutat att sälja Eiendomsverksamheten i Sverige och Norge till ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund II Holding AS. Transaktionen förväntas vara fullt genomförd i september 2020. Driften av Veidekke Eiendom Sverige AB fortsätter oförändrad till 31 augusti och kommer sedan att bedrivas på samma sätt, men med ny ägare.

För dig som köpare kommer dagens besked, som sagt, inte att betyda någon förändring – de åtaganden, löften och avtal som vi gett och skrivit under gäller och bolaget kommer att finnas kvar. Vår ambition är att vi genom fortsatt utveckling av verksamheten ska bli ännu bättre på att förstå, och agera utifrån dina behov.
Veidekkes styrelse har sedan i höstas bedömt olika alternativ för delning av Eiendomsverksamheten. Ambitionen har varit att skapa förutsättningar för långsiktig värdeutveckling av Eiendomsverksamheten i ny regi och att samtidigt renodla entreprenadverksamheten.
Syftet är alltså offensivt, att skapa en plattform för fortsatt tillväxt och utveckling av Eiendomsverksamheten och vår ambition är att stärka vår position på de svenska och norska marknaderna.
Till våra intressenter och kunder vill vi sända signalen att vi alltså ser framtiden an med tillförsikt och ser fram emot att bevara, fördjupa och utveckla förståelsen för, och relationen med, dig som köpare eller intressent.