Partners

Om våra nästan 80 år av erfarenhet från samhällsbyggande har lärt oss något så är det att lyssna.

Och att involvera människor omkring oss och att försöka blicka in i framtiden: Vilka krav ställer bostadsköparna på ett attraktivt område? Vilka är morgondagens eftertraktade platser? Och hur vill människor bo i framtiden? Med stor kunskap om kunden – i kombination med gedigen kompetens inom produktionsekonomi, juridik, detaljplanerarbete och såväl den affärsmässiga som offentliga processen – driver vi projekt från idé till färdigställande.

Hör av dig!

Vi på Veidekke tror på kollektiv intelligens och samarbete. Har du en idé, eller erbjuder du tjänster eller produkter som kan bidra till att skapa mervärde i en fastighet eller själva boendet?

Hör av dig till någon av oss

Är du markägare?

Har du en idé, är du en markägare med ett projekt eller en fastighet med potential? Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Kontakta oss gärna.

Mark- och fastighetsägare

Så arbetar vi tillsammans

Våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Eiendom, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag.

Läs mer och kontakta oss

Om vår kommersiella fastighetsutveckling

Kommersiell fastighetsutveckling betyder att vi på Veidekke investerar och ansvarar för hela processen från idé och markköp till färdigt projekt. Ibland i egen regi, ibland tillsammans med en partner.

Läs mer